Call for papers

Předmětem konference je prezentovat široké odborné a kulturní veřejnosti aktuální trendy v oblasti dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Celosvětovou tendencí v oblasti kulturního dědictví ve správě kulturních, paměťových a veřejných institucí je digitalizace maximálního množství materiálů a tím docílení rychlejšího, spolehlivějšího a bezpečnějšího zpřístupnění potřebných dat odborné i široké veřejnosti prostřednictvím internetu.

Digitalizace umožňuje nejen on-line zpřístupněné veškerých dokumentů (listin, fotografií, negativů, zvukových i filmových záznamů, plánů, grafik, obrazů, textilií atd.), ale i propagaci kulturního dědictví v muzejních expozicích a prezentaci prostřednictvím webových portálů a mobilních aplikací pro širokou odbornou veřejnost i státní správu. Zároveň tím vším umožňuje záchranu a uchování informací pro další generace.

Dovolujeme si Vás vyzvat k aktivní účasti na konferenci a prezentaci Vašeho příspěvku. Konference se bude věnovat zejména níže uvedeným tématům, je však možné přihlásit i návrh mimo stanovené okruhy.

 

Odborné konferenční příspěvky

 

• Dokumentace památek

Sběr dat – 3D skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, geodetické metody a další  

Zpracování archivace a prezentace – 3D modely, BIM, publikace a prezentace výsledků 

 

• Interaktivní expozice

Expozice doplněné o prvky z oblasti moderních technologií, interaktivita a audiovizuální prostředky, zážitek návštěvníka

 

• Digitalizace 2D

Digitalizace historických dokumentů, knih, fotografií, filmových a zvukových záznamů

Praktické zkušenosti s digitalizací

 

• Internetové a mobilní aplikace

Aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch

 

• Virtuální realita

Prezentace digitálního světa, snímání pohybu, 3D brýle

 

 

Komerční příspěvky

Cílem konference je i představit široké spektrum komerčních služeb digitální dokumentace v oblasti památkové péče a to z důvodu prezentovat tyto služby účastníkům zejména ze sféry výkonné památkové péče.

Uvítáme návrh příspěvku nebo komerční prezentaci. Podmínky komerční prezentace budou zaslány na vyžádání. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost tématu prezentace.

Posterová sekce

Příspěvky, které budou nad rámec časového prostoru konference, bude možné prezentovat v posterové sekci. Maximální formát posteru je formát A1. K účasti v posterové sekci je nutné se přihlásit předem na níže uvedeném registračním e-mailu.

Podmínky přijetí konferenčního nebo komerčního příspěvku

- zaslání abstraktu konferenčního nebo komerčního příspěvku nejpozději do 30. září 2017

- zaslání konferenčního nebo komerčního příspěvku nejpozději do 30. října 2017

- maximální délka abstraktu je 1 normostrana (1800) úhozů

- jazyková verze abstraktu: angličtina, čeština,

- délka samotného příspěvku je stanovena na 25 minut

 

Dovolujeme si upozornit, že zaslané abstrakty budou a k dispozici jako příloha programu samotné konference. Z tohoto důvodu prosíme, aby byly Vaše abstrakty koncipovány s vědomím jejich zveřejnění v rámci programu konference.

Výstupem konference bude sborník, v němž budou prezentovány přednesené příspěvky. Předpokládaný datum vydání sborníku je polovina roku 2018.

 

Registrace na webu: www.digiheritage.cz   

E-mail k zaslání příspěvku: info@digiheritage.cz 

 

Kontakt:

Mgr. Barbora Větrovská Omnium z.s.
tel.: +420 606 479 311
e-mail: bvetrovska@omniumos.cz
Ing. Jakub Děd Omnium z.s.
tel.: +420 739 385 928
e-mail: jded@omniumos.cz

Ke stažení

call for papers
pokyny pro psaný příspěvek

Konferenční poplatek

• na oba dva dny - 1950,- Kč

• jednodenní - 1000,-Kč

• studentské vstupné na oba dny - 450,- Kč (pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou)

• jednodenní studentské vstupné - 300,- Kč (pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou)