• Panorama Prahy 1

    Mezinárodní konference DIGI 2017, PRAHA 15.-16. listopadu 2017
    Digitální technologie a kulturní dědictví Foto © Martin Frouz

  • Panorama Prahy 2

    Mezinárodní konference DIGI 2017, PRAHA 15.-16. listopadu 2017
    Digitální technologie a kulturní dědictví Foto © Martin Frouz

Mezinárodní konference DIGI 2017 – Digitální technologie a kulturní dědictví

15.-16. listopadu 2017
Akademie věd České republiky, v.v.i., Národní 3, Praha 

Předmětem konference je prezentovat široké odborné a kulturní veřejnosti aktuální trendy v oblasti dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Celosvětovou tendencí v oblasti kulturního dědictví ve správě kulturních, paměťových a veřejných institucí je digitalizace maximálního množství materiálů a tím docílení rychlejšího, spolehlivějšího a bezpečnějšího zpřístupnění potřebných dat odborné i široké veřejnosti prostřednictvím internetu.

Digitalizace umožňuje nejen on-line zpřístupněné veškerých dokumentů (listin, fotografií, negativů, zvukových i filmových záznamů, plánů, grafik, obrazů, textilií atd.), ale i propagaci kulturního dědictví v muzejních expozicích a prezentaci prostřednictvím webových portálů a mobilních aplikací pro širokou odbornou veřejnost i státní správu. Zároveň tím vším umožňuje záchranu a uchování informací pro další generace.

Sekce konference

Dokumentace památek

Sběr dat – 3D skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, geodetické metody a další

Zpracování archivace a prezentace – 3D modely, BIM, publikace a prezentace výsledků

Interaktivní expozice

Expozice doplněné o prvky z oblasti moderních technologií, interaktivita a audiovizuální prostředky, zážitek návštěvníka

Digitalizace 2D

Digitalizace historických dokumentů, knih, fotografií, filmových a zvukových záznamů

Praktické zkušenosti s digitalizací

Internetové a mobilní aplikace

Aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch

Virtuální realita

Prezentace digitálního světa, snímání pohybu, 3D brýle

Komerční příspěvky

Cílem konference je i představit široké spektrum komerčních služeb digitální dokumentace v oblasti památkové péče a to z důvodu prezentovat tyto služby účastníkům zejména ze sféry výkonné památkové péče.

Pořadatel uvítá návrh příspěvku nebo komerční prezentaci v prostorách atria konferenčního sálu. Podmínky komerční prezentace budou zaslány na vyžádání. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost tématu prezentace.

Posterová sekce

Příspěvky, které budou nad rámec časového prostoru konference, bude možné prezentovat v posterové sekci v prostorách atria před konferenčním sálem. Maximální formát posteru je formát A1. K účasti v posterové sekci je nutné se přihlásit předem na níže uvedeném registračním e-mailu.

Konferenční poplatek

• na oba dva dny - 1950,- Kč

• jednodenní - 1000,-Kč

• studentské vstupné na oba dny - 450,- Kč (pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou)

• jednodenní studentské vstupné - 300,- Kč (pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou)

Novinky