DIGI 2017 - výběr z příspěvků

26.10.2017

 • Úloha autorizovaného geodeta pri zameraní skutkového stavu pamiatky metódou BIM pre projekt rekonštrukcie -  Ferdinand Ornth, ORNTH s.r.o. 
 • Unikátní kartografické dědictví na portálu mapovasbirka.cz - Markéta Hyndráková, Univerzita Karlova, PřF, Mapová sbírka
 • Moderní expozice pracuje s příběhy a vyvolává emoce - Viktor Plass, AV MEDIA, a.s.
 • Kunstkomora v tabletu - Lenka Trantírková, Petr Hudec
 • Jak minimalizovat duplicitní digitalizaci knihovních dokumentů aneb k čemu slouží Registr digitalizace - Helena Dvořáková, Národní knihovna ČR, správce obsahu registru digitalizace
 • 5 rokov Digitalizačného centra v Banskej Bystrici - Ján Šperka, Múzeum Slovenského národného povstania
 • Využitie metódy 3D skenovania a fúzia dát pri tvorbe pamiatkovej dokumentácie - Štefan Gubo, Univerzita J. Selyeho, Ekonomická fakulta, Katedra matematiky a informatiky
 • Digitalizace transparentních fotografických předloh aneb záchrana kulturního dědictví - Tomáš Trantýr, WAY UP s.r.o.
 • 3D měřické technologie Leica Geosystems a služby firmy GEFOS a.s. - Daniel Šantora, GEFOS a.s.
 • Interaktivní digitální prvky v expozicích Jihočeského muzea - Helena Stejskalová, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
 • Zaniklá místa v 3D prostředí: příklad sídla Skoky - Petr Meyer, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Přírodovědecká fakulta, katedra geografie
 • Ochrana kulturního dědictví ve forenzní praxi - Ivana Turková, Kriminalistický ústav Praha