Call for papers (CFP)

Předmětem konference DIGI 2019 je prezentovat široké odborné a kulturní veřejnosti aktuální trendy v oblasti dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Celosvětovou tendencí v oblasti kulturního dědictví ve správě kulturních, paměťových a veřejných institucí je digitalizace maximálního množství materiálů a tím docílení rychlejšího, spolehlivějšího a bezpečnějšího zpřístupnění potřebných dat odborné i široké veřejnosti prostřednictvím internetu.

Digitalizace umožňuje nejen on-line zpřístupněné veškerých dokumentů (listin, fotografií, negativů, zvukových i filmových záznamů, plánů, grafik, obrazů, textilií atd.), ale i propagaci kulturního dědictví v muzejních expozicích a prezentaci prostřednictvím webových portálů a mobilních aplikací pro širokou odbornou veřejnost i státní správu. Zároveň tím vším umožňuje záchranu a uchování informací pro další generace.

Dovolujeme si Vás vyzvat k aktivní účasti na konferenci a prezentaci Vašeho příspěvku. Konference se bude věnovat zejména níže uvedeným tématům, je však možné přihlásit i návrh mimo stanovené okruhy.

 

Odborné konferenční příspěvky

-      Dokumentace památek
    Sběr dat – 3D skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, geodetické metody a další 
Zpracování archivace a prezentace – 3D modely, BIM, publikace a prezentace výsledků 
-   Interaktivní expozice
    Expozice doplněné o prvky z oblasti moderních technologií
Interaktivita a audiovizuální prostředky, zážitek návštěvníka
-   Digitalizace 2D
    Digitalizace historických dokumentů, knih, fotografií, filmových a zvukových záznamů
Praktické zkušenosti s digitalizací
-   GIS, internetové a mobilní aplikace
    GIS projekty, mapové portály a aplikace
Internetové a mobilní aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch
-   Virtuální realita
    Prezentace digitálního světa, snímání pohybu, 3D brýle ad.

 

Komerční příspěvky

Cílem konference je i představit široké spektrum komerčních služeb digitální dokumentace v oblasti památkové péče a to z důvodu prezentovat tyto služby účastníkům zejména ze sféry výkonné památkové péče.

Podmínky komerční prezentace budou zaslány na vyžádání. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost tématu prezentace.

Posterová sekce

Příspěvky, které budou nad rámec časového prostoru konference, bude možné prezentovat v posterové sekci. Maximální formát posteru je formát A1. K účasti v posterové sekci je nutné se přihlásit předem na níže uvedeném registračním e-mailu.

Podmínky přijetí konferenčního nebo komerčního příspěvku

- zaslání přihlášky (registrace) k aktivní účasti na konferenci nejpozději do 31. října 2019
- jazyková verze abstraktu: čeština (slovenština)
- délka samotného příspěvku je stanovena na 25 minut

 

Registrace

 

Registrační e-mail:   info@digiheritage.cz 

 

 

Kontakt:

Omnium z.s.

Ing. Jakub Děd
tel.: +420 739 385 928
e-mail: jded@omniumos.cz
http://omniumos.cz 

 

 

 

 

 

Ke stažení

pokyny pro psaný příspěvek