• Panorama Prahy 1

    Konference DIGI 2019 - Digitální technologie a kulturní dědictví
    Praha, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, 20.-21. listopadu 2019 Foto © Martin Frouz

  • Panorama Prahy 2

    Konference DIGI 2019 - Digitální technologie a kulturní dědictví
    Praha, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31, 20.-21. listopadu 2019 Foto © Martin Frouz

Konference DIGI 2019 – Digitální technologie a kulturní dědictví

Kde - Praha, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 833/31
Kdy - 20.-21. listopadu 2019

Předmětem konference je prezentovat široké odborné a kulturní veřejnosti aktuální trendy v oblasti dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Celosvětovou tendencí v oblasti kulturního dědictví ve správě kulturních, paměťových a veřejných institucí je digitalizace maximálního množství materiálů a tím docílení rychlejšího, spolehlivějšího a bezpečnějšího zpřístupnění potřebných dat odborné i široké veřejnosti prostřednictvím internetu.

Digitalizace umožňuje nejen on-line zpřístupnění listin, fotografií, negativů, zvukových i filmových záznamů, plánů, grafik, obrazů, textilií, skenů památkových objektů, 3D modely památek atd., ale i propagaci kulturního dědictví v muzejních expozicích a prezentaci prostřednictvím webových portálů a mobilních aplikací pro širokou odbornou veřejnost i státní správu. Zároveň tím vším umožňuje záchranu a uchování informací pro další generace.

Konferenci organizuje Omnium z.s.

Sekce konference

Dokumentace památek

Sběr dat – 3D skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, geodetické metody a další

Zpracování archivace a prezentace – 3D modely, BIM, publikace a prezentace výsledků

Interaktivní expozice

Expozice doplněné o prvky z oblasti moderních technologií, interaktivita a audiovizuální prostředky


Zážitek návštěvníka

Digitalizace 2D

Digitalizace historických dokumentů, knih, fotografií, filmových a zvukových záznamů

Praktické zkušenosti s digitalizací

GIS, internetové a mobilní aplikace

GIS projekty
Mapové portály a aplikace

Internetové a mobilní aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch

 

Virtuální realita

Prezentace digitálního světa

Snímání pohybu, 3D brýle

 

Konferenční příspěvky

Dovolujeme si Vás vyzvat k aktivní účasti na konferenci a prezentaci Vašich aktivit a projektů.

Konference se bude věnovat tématům v rámci výše uvedených sekcí programu, je však možné po dohodě přihlásit i příspěvek mimo stanovené okruhy.

Termín pro přihlášení příspěvků končí 31. října 2019. Více informací je uvedeno v sekci CFP.

Výběr z přihlášených příspěvků

                      

Virtuální dokumentace a prezentace klášterního kostela v Slavci - Gobaseku (SR) / Daniel Bešina, Katedra mueológie UKF v Nitře

Interaktivní mobilní průvodce v Národním technickém muzeu / Libor Vošický, FORTES interactive, s.r.o.

Peregrinus Silva Bohemica - Multimediální a digitální turistický průvodce pro přeshraniční historické cesty v Bavorském lese a na Šumavě / Martina Kepka Vichrová, Západočeská univerzita v Plzni

3D skenování, digitalizace památjky a 3D tisk repliky na příkladu náhrobku Kryštofa z Karlovic a Červeného hrádku / Ondřej Štefek, 3Dees Industries s.r.o.

Dron, fotoaparát a laserový skener společně k podrobnému zaměření objektů a staveb / Ondrej Sluka, UAVONIC CZ s.r.o.

Více informací v sekci Novinky.

Komerční příspěvky

Cílem konference DIGI 2019 je i představit široké spektrum komerčních služeb digitální dokumentace v oblasti památkové péče a to z důvodu prezentovat tyto služby účastníkům zejména ze sféry výkonné památkové péče, správcům, investorům ad. 

Podmínky komerční prezentace budou zaslány na vyžádání. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost tématu prezentace.

Posterová sekce

Příspěvky, které budou nad rámec časového prostoru konference, bude možné prezentovat v posterové sekci v prostorách předsálí konferenčního sálu. Maximální formát posteru je formát A1. K účasti v posterové sekci je nutné se přihlásit předem na níže uvedeném registračním e-mailu.

Konferenční poplatek DIGI 2019

Vstupné

Vstupné    -    950 Kč
Studentské vstupné    -    250 Kč (pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou)

 

Novinky