• Panorama Prahy 1

    Konference DIGI 2019 - Digitální technologie a kulturní dědictví
    Praha, 20.-21. listopadu 2019 Foto © Martin Frouz

  • Panorama Prahy 2

    Konference DIGI 2019 - Digitální technologie a kulturní dědictví
    Praha, 20.-21. listopadu 2019 Foto © Martin Frouz

Konference DIGI 2019 – Digitální technologie a kulturní dědictví

Konference DIGI 2019 - Digitální technologie a kulturní dědictví, Praha, 20.-21. listopadu 2019

Předmětem konference je prezentovat široké odborné a kulturní veřejnosti aktuální trendy v oblasti dokumentace, propagace a prezentace kulturního dědictví s využitím digitálních technologií a metod, které se používají v památkové péči u nás i v Evropě.

Celosvětovou tendencí v oblasti kulturního dědictví ve správě kulturních, paměťových a veřejných institucí je digitalizace maximálního množství materiálů a tím docílení rychlejšího, spolehlivějšího a bezpečnějšího zpřístupnění potřebných dat odborné i široké veřejnosti prostřednictvím internetu.

Digitalizace umožňuje nejen on-line zpřístupněné veškerých dokumentů (listin, fotografií, negativů, zvukových i filmových záznamů, plánů, grafik, obrazů, textilií atd.), ale i propagaci kulturního dědictví v muzejních expozicích a prezentaci prostřednictvím webových portálů a mobilních aplikací pro širokou odbornou veřejnost i státní správu. Zároveň tím vším umožňuje záchranu a uchování informací pro další generace.

Konferenci organizuje Omnium z.s.

Sekce konference

Dokumentace památek

Sběr dat – 3D skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, geodetické metody a další

Zpracování archivace a prezentace – 3D modely, BIM, publikace a prezentace výsledků

Interaktivní expozice

Expozice doplněné o prvky z oblasti moderních technologií, interaktivita a audiovizuální prostředky


Zážitek návštěvníka

Digitalizace 2D

Digitalizace historických dokumentů, knih, fotografií, filmových a zvukových záznamů

Praktické zkušenosti s digitalizací

Internetové a mobilní aplikace

Aplikace pro kulturní dědictví

Aplikace pro cestovní ruch

 

Virtuální realita

Prezentace digitálního světa

Snímání pohybu, 3D brýle

 

Konferenční příspěvky

Dovolujeme si Vás vyzvat k aktivní účasti na konferenci a prezentaci Vašich aktivit a projektů.

Konference se bude věnovat zejména níže uvedeným tématům, je však možné přihlásit i návrh mimo stanovené okruhy.

Tematické okruhy
-      Dokumentace památek
    Sběr dat – 3D skenování, fotogrammetrie, fotodokumentace, geodetické metody a další 
Zpracování archivace a prezentace – 3D modely, BIM, publikace a prezentace výsledků 
-   Interaktivní expozice
    Expozice doplněné o prvky z oblasti moderních technologií, interaktivita a audiovizuální prostředky, zážitek návštěvníka
-   Digitalizace 2D
    Digitalizace historických dokumentů, knih, fotografií, filmových a zvukových záznamů
Praktické zkušenosti s digitalizací
-   Internetové a mobilní aplikace
    Aplikace pro kulturní dědictví a cestovní ruch
-   Virtuální realita
    Prezentace digitálního světa, snímání pohybu, 3D brýle ad.

 

Komerční příspěvky

Cílem konference DIGI 2019 je i představit široké spektrum komerčních služeb digitální dokumentace v oblasti památkové péče a to z důvodu prezentovat tyto služby účastníkům zejména ze sféry výkonné památkové péče, správcům, investorům ad. 

Pořadatel uvítá návrh příspěvku nebo komerční prezentaci v prostorách předsálí konferenčního sálu. Podmínky komerční prezentace budou zaslány na vyžádání. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit vhodnost tématu prezentace.

Posterová sekce

Příspěvky, které budou nad rámec časového prostoru konference, bude možné prezentovat v posterové sekci v prostorách předsálí konferenčního sálu. Maximální formát posteru je formát A1. K účasti v posterové sekci je nutné se přihlásit předem na níže uvedeném registračním e-mailu.

Konferenční poplatek DIGI 2019

 Vstupné

Vstupné na oba dva dny    -    1.950 Kč
Jednodenní vstupné    -    1.000 Kč
Studentské vstupné na oba dva dny    -    450 Kč (pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou)
Studentské jednodenní vstupné    -    300 Kč (pro studenty do 26 let s platnou ISIC kartou)

 

Novinky